Home

 

Mededeling wat betreft uw verlenging!

Met ingang van 1 maart zijn de verlengingen weer duurder geworden. Het ligt niet aan uw vereniging maar het is het Oranje kruis waar wij aan moeten voldoen.

Het nieuwe tarief is nu € 14,95 voor een nieuwe aanvraag verlenging.

Ik hoop jullie voldoende te hebben geïnformeerd,

mvg, 
K. van Peer-Konings secretaris EHBO St. Willebrord.
************************************************************************************

Vereniging voor eerste hulp bij ongelukken  

St. Willebrord opgericht op 22 oktober 1951.

In 1951 startte o.l.v. Nil Brouwers de eerste cursus.Niemand had nog het EHBO diploma. De eerste groep bestond uit het bestuur,Dina Jaspers, Ria Luyckx, C. Vergouwen, Trinie en Adriana van der Smissen, Adriana van de Veeken en Cor van de Veeken.Per les moest 1 gulden worden betaald en het EHBO-boekje kostte fl. 2,35 niet goedkoop dus. Naast het menselijk lichaam kwamen maatregelen aan de beurt welke strekken tot vermindering van het lijden.

Met speciaal oefenverband en driekante doeken werden ingewikkelde verbanden aangelegd. De dokter hield voor: ” Weest u er heel goed van bewust, dat gij geen andere hulp moogt verlenen dan die, welke in afwachting van de komst van ene geneesheer nodig is.
Bij ademgebrek “trekke men de tong uit de mond, leg haar vast met een wasknijper, en draai het hoofd opzij”. En,”verkeert een patiënt in levensgevaar, dan is het vooral bij een Roomsch-Katholieke van grote betekenis, dat er onmiddellijk een geestelijke wordt gewaarschuwd”. Inmiddels zijn de tijden veranderd.
Nu leert een ehbo-er gewoon voor iedereen snel een dokter of ambulance te waarschuwen en zo snel mogelijk levensreddende handelingen te verrichten.Doe je dit niet, dan moet je snel een geestelijke waarschuwen…

Nu in 2017 bestaat de vereniging uit 46 leden. De vereniging volgt haar oefenavonden op Maandagavond in de “LANTEERN” aan de Dorpsstraat 119 te St. Willebrord. Door het grote aantal leden hebben wij de lessen gesplitst in 2 groepen, de ene groep is van A t/m M, de andere groep van N t/m Z. De letters staan voor de eerste letter van je achternaam.
De lessen vangen aan om 19.30 uur op de Maandagavond en nemen ongeveer 2 uur in beslag.