Contactgegevens

 

Contactgegevens van de vereniging.

Voorzitter:
W. van de Luijtgaarden
Noorderburg 14
4714 HA  Sprundel
Tel:06-53567387
e-mail: wilvdluijt@kpnmail.nl

Takenpakket:
Geeft leiding aan de vereniging en de vergaderingen.


Secretaresse:
Mw. K.van Peer-Konings
Duivenstraat 66
4711 KC St. Willebrord.
Tel:0165-38 22 72
e-mail:j-van-peer@home.nl

Takenpakket:
Verricht alle secretariële werkzaamheden voor de vereniging en is aanspreekpunt voor de leden. Tevens is dit het adres voor externe contacten. Is belast met de coördinatie van alle opleidingen van EHBO en reanimatie. Verzorgt tevens de ledenadministratie en maakt verslagen van alle vergaderingen.


Penningmeester:
Mw. A.Coremans van Peer
Jasmijnstraat 2
4711 GR St. Willebrord.
Tel:06-42381461
e-mail: anitacoremans@ziggo.nl

Takenpakket:
Verantwoordelijk voor alle financiële handelingen voor de vereniging.


Contactpersoon evenementen:
Hr. A. Aerts
Tulpstraat 44
4711 HH St. Willebrord
Tel:06-27000425
e-mail: apcmaerts@home.nl

Takenpakket:
Is verantwoordelijk voor alle inzetten van de eerste hulpverleners bij al die evenementen waar om EHBO is gevraagd.(Deze taak wordt voorlopig waargenomen door de Hr. C. van Trijp)


Beheer materialen :
Hr. C. van Trijp
Waldhoornlaan 284
4876 BJ Etten-Leur
Tel:06 51399042
e-mail: keesvantrijp@ziggo.nl

Takenpakket:
Is verantwoordelijk voor het materiaal van de vereniging. Verzorgt de buitenposten.


Kaderinstructeur:
Hr. W. Maas.