Notulen 2013

Jaarverslag 2013.

Inleiding:

Het jaar 2013 is weer voorbij. Een terugblik wordt verwacht. Wij kunnen als vereniging zeker terugzien op een actief jaar waarin weer veel is gebeurd. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op onze leden om hulp te verlenen bij de vele activiteiten die er in onze gemeente zijn.

De AED is opgenomen in elke reanimatie cursus. Het EHBO-diploma kent de reanimatie met AED als verplicht examen onderdeel en wordt niet meer met een aantekening vermeld. Het maakt hiermee dit diploma nog vollediger.

Oefenruimte:
Onze oefenruimte is nog steeds het gemeenschapshuis ” de Lanteern” en is gevestigd aan de Dorpsstraat 119 te St.Willebrord. Wij starten de lessen om 19.30 uur en duren ongeveer 2 uren. Er worden 2 oefenavonden per maand gegeven omdat anders de groep van ongeveer 50 leden te groot is en dus niet goed is te overzien.

Herhalingslessen:

Zowel in het voorjaar als in het najaar worden er door de vereniging herhalingslessen verzorgd. Deze lessen zijn gegeven volgens nieuwe stijl. Van ieder lid wordt verwacht zoveel mogelijk herhalingslessen bij te wonen.

Daarnaast moet ieder lid een kennistoets met goed gevolg afleggen om de geldigheid van het diploma te behouden. Deze toets wordt in de laatste herhalingsles afgenomen. Er wordt dan gekeken, of men aan alle verplichte competenties voldoet.

In de EHBO-opleiding zit automatisch reanimatie met AED. Dit vraagt extra capaciteit bij de herhalingslessen, omdat dit maar kleine groepen mogen zijn.

Jaarvergadering:

Maandag 8 april 2013 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er was een redelijke opkomst.

Het volledige bestuur bestaat nu uit 5 personen.

Verder werden alle voorgeschreven onderwerpen zoals jaarverslag, financieel verslag en kascommissie afgehandeld, zodat het formele gedeelte snel afgesloten kon worden.

Instructie:

Het verzorgen van cursussen geschiedt onder leiding van een kaderinstructeur. De vereniging beschikt over een eigen kaderinstructeur in de persoon van W.Maas.

Voor de reanimatielessen werd een beroep gedaan op kaderinstructeur de Hr W.Maas. Hij verzorgde alle herhalingslessen reanimatie zowel voor de leden als de niet-leden van de vereniging. Ook gaf hij de nieuwe reanimatie-opleidingen.

Wij zijn als bestuur dankbaar voor het werk wat zij het afgelopen jaar voor onze vereniging hebben gedaan.

Op dit moment beschikt de vereniging over twee eigen lotussen, die geregeld worden ingezet bij de nieuwe opleiding voor het EHBO-diploma, als bij de herhalingslessen.

Verbandposten:
Door de vereniging zijn 15 verbandposten in St.Willebrord, en Sprundel. uitgezet. Deze posten zijn te herkennen met een bordje Verbandpost aan de muur of met een sticker op de deur.Ze zijn geplaatst op vitale punten. De vereniging is die mensen dankbaar voor het beschikbaar stellen van ruimte.

Op een dergelijke post is een goed gevulde verbandtrommel aanwezig, evenals een koffer met twee dekens, een hoofdkussen en twee aluminium dekens. Iedereen die hulp verleent in de buurt van zo’n post kan beroep doen op dit materiaal. Ieder half jaar worden deze posten bezocht en daar waar nodig aangevuld c.q. verband vernieuwd. Het onderhouden van deze posten kost de vereniging veel geld. Er wordt nogal wat verband verbruikt.

Hartreanimatie:

In samenwerking met de Nederlandse Hartstichting verzorgt de EHBO-vereniging reanimatielessen voor mensen zonder een EHBO-diploma. In totaal zijn er 103 mensen zonder EHBO-diploma opgeleid voor hartreanimatie met een geldig certificaat.

Om de vaardigheden van reanimatie goed te beheersen is het wenselijk dat men minimaal één herhalingsles per jaar volgt.

Een reanimatiecursus bestaat uit twee avonden, zijnde theorie en praktijk. De lessen worden verzorgd door een gediplomeerd verpleegkundige. Steeds meer blijkt de noodzaak van het kunnen reanimeren. Niet altijd wordt in de praktijk het gewenste resultaat bereikt. Indien nodig komt er dan een begeleidingsgesprek met een deskundige en de mensen die bij het reanimeren betrokken zijn geweest. Dit kan vanuit de EHBO worden geregeld.

Er is goede samenwerking met Stichting St.Willebrord Hartveilig. Vanuit deze stichting zijn diverse opleidingen door de aanvrager zelf betaald, mits men zich aanmeldt voor HartslagNu. Dat dit goed werkt, blijkt uit de hoge score van geslaagde reanimaties in St.Willebrord.

AED:
Op ieder evenement waar EHBO gevraagd wordt zullen AED’s ingezet worden, die eigendom zijn van de Gemeente Rucphen,deze werden verkregen door een initiatief van de Rabo Bank. Er zijn nu in de gemeente Rucphen 35 AED’s beschikbaar voor HartslagNu.
De Gemeente Rucphen zorgt voor het beheer, plaatsing en onderhoud. Via de website van …… Hartveilig zijn de locaties te zien.

Ledenaantal:

Op 31 december 2013 zijn er 48 leden met een geldig EHBO-diploma.

Dienstverlening:

Gezien de vele activiteiten in de gemeente Rucphen wordt ook de EHBO-vereniging veel gevraagd om aanwezig te zijn bij al die evenementen. Er werd104 uur dienst gedaan verdeeld over 12 evenementen. Enkele evenementen zijn: 16 Feb Fietscross-10 Maart Dorpenomloop-3x voetbalwedstrijden bij Rood-Wit-2x Trekkertrek in Hoeven en 28 Sept Schuurfeest te Zegge.Het aantal mensen dat hiervoor is ingezet bedroeg 75

Dat velen hun kundigheid hebben bewezen in het afgelopen jaar mocht weer blijken uit de rapportagebriefjes, die het bestuur binnen heeft gekregen.

Bestuur:

Zie de pagina met contactgegevens.

Samenvatting:

Het jaar 2013 was een druk jaar voor de vereniging.
Dit was een groot succes, dus dat houden we erin. Veel zaken zijn goed verlopen en dat is mogelijk bij een vereniging waar een beroep gedaan kan worden op de vele vrijwilligers van onze vereniging. Zij hebben zich ook tot taak gesteld zich dienstbaar op te stellen voor hun medemens. Iedere keer staat het bestuur weer versteld over de bereidheid van deze leden, die zich verdienstelijk maken voor de vereniging.

Vanaf deze plaats wil het bestuur iedereen bedanken voor haar of zijn inzet, die het mogelijk hebben gemaakt dat de vereniging zo optimaal heeft kunnen draaien. Nogmaals dank aan allen.

Het bestuur van de E.H.B.O. vereniging St.Willebrord.