Notulen 2015

30-3-2015

Jaarvergadering EHBO St.Willebrord.

28 leden aanwezig bij deze jaarvergadering.

De bestuursleden gaan ieder hun eigen verslag voor lezen en dit bespreken met de leden die op deze avond aanwezig waren.

Hierin komen de volgende zaken aan bod:

 • Aftreden van de kascommissie…om de drie jaar moet er een lid aftreden. Corrie Aerts heeft aangegeven dit jaar te willen aftreden.
 • We verwelkomen José Otjens als nieuw lid in de kascommissie. Tevens waren Wil Maas en Jan de Rooij hier erg op tegen.

De nieuwe evenementen worden uiteraard ook in deze vergadering besproken
Leden die zich op wilden geven voor nieuwe evenementen konden dit doen.

Paardenconcours op 9 en10 Mei
Gerda Franken (2dagen)
Daniëlle Meyvis
Ad Verhees

Rood-Wit 9 Mei
Corrie Aerts
Jan de Rooij
Ries Verstijlen

De Jubilarissen van dit jaar krijgen allemaal een klein geschenk van de bestuursleden.
De jubilarissen zijn:

Ries Verstijlen 20 jaar,
Gerda Franken 30 jaar
Corrie Aerts 35 jaar
Bets Woestenberg 40 jaar.

Bets Woestenberg kreeg ook een kleine attentie voor het stallen van de caravan.

Jack Hopstaken stopt na vele jaren bij de vereniging. Jack was hulp van de verbandmeester. Wil Maas heeft zich opgegeven als hulp verbandmeester.

Dan zijn wij aangekomen bij de rondvraag:

 • Gerda Franken→ Gerda gaf aan dat ze een compliment wilde geven voor de leuke avonden.
 • Danielle Meyvis vond dat er een applausje waard was voor het bestuur, voor de inzet.
 • Bij de rondvraag kwam ter sprake dat er sloffen/hoesjes voor de voeten besteld moeten worden. Dit is van belang bij de evenementen.
 • Wil Maas had een vraag over het financieel verslag. Waar zou dit verslag zijn? En iedereen moet het in kunnen zien.
  Anita Coremans gaf aan dat het financieel verslag tijdens elke jaarvergadering op tafel ligt. Mocht een lid het in willen zien kan dit altijd.
  Ook beweerde Wil Maas dat het financieel verslag rechtsgeldig moet zijn. Dit verslag zou pas rechtsgeldig zijn als alle leden en de leden van de kascommissie dit getekend zouden hebben. Walter kools gaf aan dat dit elk jaargetekend wordt bij de vergadering over de kascontrole.
  Bestuursleden gaven aan dit eerst na te willen vragen bij de k.v.k. Anita Coremans gaf aan er dan pas op te kunnen reageren.
 • Carla Wijnings benadrukte nog aan alle leden dat wie er interesse had om het financieel verslag in te willen zien dit nu kon doen. Een aantal leden gaf aan hier geen interesse in te hebben. Wil Maas gaf al eerder aan tijdens de rondvraag het financieel verslag in te willen zien. Echter wilde hij dit toen niet meer toen iedereen de kans had om het in te zien. Carla Wijnings liep nog persoonlijk naar hem toe met het financieel verslag, dit wilde hij toen niet meer in zien.
 • Wil Maas stelde voor dit financieel verslag ieder jaar achter het verslag van de jaarvergadering te doen. Een aantal leden waren het hier niet mee eens, deze leden reageerden hier het volgende op: wat er in de kas zit gaat ons niets aan, dat is niet de reden waarom we lid zijn geworden van deze vereniging.
 • Anita Coremans benadrukte om het financieel verslag bij elke jaarvergadering op tafel te leggen. Wat elk jaar al gebeurde.
 • Jan de Rooij wilde nog eens benadrukken dat het eten bij de Brasserie erg goed was

Hiermee werd de vergadering afgesloten.