Notulen 2017.

Verslag  jaarvergadering 10 April 2017.

Aanwezig:         31 leden.
Afgemeld:         6   leden.
Niet afgemeld: 7   leden.

Opening voorzitter,

De voorzitter opent met een woord van dank aan alle aanwezigen, gevolgd door een minuut stilte voor Dr. P van Wouw.
Een speciaal welkom gaat uit naar twee leden die dit jaar niet zo best zijn gestart. B.Woestenberg en Tonnie Jongenelis Bakkeren. Vanuit het gehele bestuur heel veel beterschap en sterkte toegewenst. De voorzitter wenst gelijk een ieder een goede gezondheid toe want dit is toch het aller belangrijkste.
Hij maakt tevens bekent dat Dr. Tanja van Gurp onze nieuwe EHBO arts is geworden, en dat velen haar al hebben gezien.

Verslag secretaris,

Wij hebben een goed jaar gehad, met veel evenementen en een goede inzet. Er waren maar liefst 20 evenementen en daarbij zijn 105 EHBO-ers ingezet!

Ook is er dit jaar AED afgenomen, en zijn vele op herhaling geweest. Er was ook een cursus kinder-EHBO waarvan 10 moeders zijn geslaagd. Met dank aan W. Maas onze kaderinstructeur.

Wij zijn nog steeds de grootste vereniging in onze gemeente en willen dat graag zo houden.

Ook hadden we een thema avond die druk bezocht werd, en werd gegeven door Dr. Tanja van Gurp die de avond goed vulde over epilepsie enz. Ook kwam Mw. Talboom nog even aan het woord om te vertellen dat het niet alleen reanimeren is, maar dat er meer bij komt kijken, zoals ze bij de Politie dachten, dat het eerst om een misdrijf ging, en hun tot in de late uurtjes op het politie bureau lieten zitten en niet weg mochten i.v.m. sporen onderzoek.

Zoals jullie al gezien hebben zijn we gestart met het registreren middels een pasje met BAR code. Het zit nog even in de kinderschoenen om het zo maar te zeggen, maar we hopen dat het straks allemaal goed en gemakkelijk werkt. Met dank aan J.van Peer onze webmaster die het gehele programma heeft ontworpen en op onze laptop heeft gezet. Daar zijn ook de nodige kosten aan verbonden geweest, maar onze penningmeester vond dit een goede vooruitgang.

De secretaris bedankt ook Marijn Konings. Tijdens de reguliere avonden is door hem diverse malen een interessante presentatie gegeven.

Jeugd EHBO.

Afgelopen  jaar zijn er 37 kinderen van groep acht geslaagd voor jeugd-EHBO, het was voor hun een spannende avond, ze moesten dan ook theorie en verband aanleggen, daarna stabiele zijligging en beademen. Wat waren ze zenuwachtig, maar met dank aan onze trouwe EHBO-ers zijn ze gerustgesteld. Dank aan, onze onlangs overleden Dr. P. van Wouw, A. Aerts, A. de Rooy, C. Aerts,
Mw. A. Coremans, en W. van de Luijtgaarden, en zeker onze kinderen niet vergeten die als Lotus speelden, zonder jullie zou dit niet lukken, dank hier voor.
En zeker vergeten we het huisartsenteam St. Willebrord niet dat 10 cursisten betaalden.

Verslag Penningmeester:

Onze penningmeester geeft te kennen dat wij financieel een goed jaar achter de rug hebben. Gezien onze grote investeringen die we hebben gedaan is er maar een gering verlies geleden. Er waren geen op of aanmerkingen tijdens de kascontrole die werd uitgevoerd door W.Kools, R. van de Luytgaarden en Mw. J.Otjens, die de taak van
dhr.  J.de Rooij had overgenomen. De Hr. de Rooij had zich aangemeld voor de kascontrole maar heeft dit later weer ingetrokken.

De Hr. A. Dirven heeft zich opgegeven voor de kascontrole 2018, Ad bedankt hiervoor.
Koosje van Peer is aftreedbaar en stelde zich ook weer herkiesbaar. Nou Koosje met alle stemmen zit je weer 3 jaar vast, ook weer bedankt voor je inzet.

Er waren ook dit jaar weer donateurs zoals, Rood-Wit, Autorijschool de Tree, bouwbedrijf Gebr. Heeren, Fysio praktijk St. Willebrord, en hele mooie Beach vlaggen geschonken met opschrift door onze hoofd sponsor C.Verstraaten autoschade , allemaal hartelijk bedankt.

Omdat wij de caravan niet meer gebruiken, en alleen onkosten betalen hebben we besloten om hem weg te doen.We hebben als dank voor alle jaren stalling het eerst gevraagd aan
B. Woestenberg en die wilde hem wel hebben.Nou Bets hij is van jou en bedankt voor alles.

Ook de verlengingen gingen weer omhoog en gaat nu € 14,95 kosten.

Verslag verbandmeester:

Onze verbandmeester geeft te kennen dat zoals ieder jaar op verzoek de koffers weer worden aangevuld naar de standaard uitrusting. Voor de thuisposten geeft hij te kennen dat men tijdig moet melden wanneer er materialen ontbreken. Dit voor een goede aanvulling.
Tevens meldt onze verbandmeester dat gezien de drukke werkzaamheden van onze evenementencoördinator  per direct  dor hem de evenementen worden ingedeeld en gecoördineerd. Uiteraard verloopt de aanvraag voor een evenement via ons secretariaat.

In verband met de veiligheidseisen zijn wij verplicht om 2 EHBO-ers in een auto mee te laten rijden, en ook op posten te staan.Ook zal de voorzitter je op die dag indelen, dus zul je niet altijd op de zelfde plaats zitten of staan. Voor de Thema avond graag suggesties door geven aan het secretariaat.
De Hr. A. Verhees kwam met als, wat te doen bij een bomontploffing? Nou daar had A. Dirks wel wat op te zeggen. Ga altijd plat op de grond liggen en verweer je eigen niet, of ga bij de douane staan , en loop nooit naar de uitgang want daar gaat de 2 de bom af!!
Dat was een goede voor de volgende Thema avond.
Kwam er nog een vraag, waarom geen 2 oefenavonden, want als je in de zorg werkt heb je geen vrij op die avond. Nou we weten het vroeg genoeg om vrij te vragen ( zie Agenda) of te ruilen op deze avond. 2 avonden werd te duur.

Rondvraag:

Mevr. B.Tak vraagt of er weer op meerdere avonden een herhalingsles kan worden gegeven. Dit omdat haar dochter in ploegen werkt. Gezien de kosten kan hier geen gehoor aan worden gegeven. Tevens is men er van overtuigd dat er voldoende ruimte is om te schuiven.
De Hr. T. Kijzers vraagt of er afvalzakjes in de koffers kunnen worden gedaan, wordt geregeld. zijn tweede vraag is wat te doen als er tijdens een wielerronde iemand is gevallen en niet kan worden verplaatst. De voorzitter geeft te kennen dat wij hier nog op terug komen na een overleg met een deskundige op dit gebied.
De Hr. A. Dirks vraagt of het mogelijk is om bij evenementen indien van toepassing een programmaboekje te regelen. Wordt aangewerkt.
B.Kools kwam met de vraag, als het evenement vol zit krijgen we dan een bericht van jullie? Ja zei de Hr. K van Trijp, dan krijg je een bericht van mij.

Jubilarissen:

Mw. A. Coremans 30 jaar EHBO lid.
Hr. K. van Trijp 30 jaar EHBO lid.
Hr. W. Maas 25 jaar EHBO lid.
Hr. A. Dirks 15 jaar EHBO lid.
Allen hebben een leuke cadeaubon gekregen en de felicitaties van een ieder.
Na deze sluit de voorzitter de vergadering. Hij dankt ieder voor zijn of haar aanwezigheid en wenst allen een mooie zomervakantie toe. Tevens nodigt hij iedereen uit nog gezellig wat te drinken en te toosten op de gezondheid van ons allen.

Notulist Koosje van Peer, 10 April 2017.