Home

Vereniging voor eerste hulp bij ongelukken  St. Willebrord opgericht op
22 oktober 1951.

 

Oefenlocatie EHBO

Oefen locatie EHBO.

In 1951 startte o.l.v. Nil Brouwers de eerste cursus. Niemand had nog het EHBO diploma. De eerste groep bestond uit het bestuur, Dina Jaspers, Ria Luyckx, C. Vergouwen, Trinie en Adriana van der Smissen, Adriana van de Veeken en Cor van de Veeken. Per les moest 1 gulden worden betaald en het EHBO-boekje kostte fl. 2,35 niet goedkoop dus. Naast het menselijk lichaam kwamen maatregelen aan de beurt welke strekken tot vermindering van het lijden.

Met speciaal oefenverband en driekante doeken werden ingewikkelde verbanden aangelegd. De dokter hield voor: ” Weest u er heel goed van bewust, dat gij geen andere hulp moogt verlenen dan die, welke in afwachting van de komst van ene geneesheer nodig is.
Bij ademgebrek “trekke men de tong uit de mond, leg haar vast met een wasknijper, en draai het hoofd opzij”. En,”verkeert een patiënt in levensgevaar, dan is het vooral bij een Roomsch-Katholieke van grote betekenis, dat er onmiddellijk een geestelijke wordt gewaarschuwd”. Inmiddels zijn de tijden veranderd.
Nu leert een EHBO-er gewoon voor iedereen snel een dokter of ambulance te waarschuwen en zo snel mogelijk levensreddende handelingen te verrichten. Doe je dit niet, dan moet je snel een geestelijke waarschuwen…

Nu in 2024 bestaat de vereniging uit 36 leden. De vereniging volgt haar oefenavonden op maandagavond in de “LANTEERN” aan de Dorpsstraat 119 te St. Willebrord.
De lessen beginnen om 19.30 uur  en nemen ongeveer 2 uur in beslag.

Naar boven.