Home

Wat een verrassing voor de EHBO uit St.Willebrord.

Op 22 November zijn wij verrast op de vrijwilligersavond in het Gemeentehuis in Rucphen. Daar werd ons een cheque overhandigd voor een reanimatiepop door Rotary Halderberge-Seppe.

Dit alles was tot stand gekomen door samenwerking van URvoice.
Een tijdje voordien hadden wij een wens in de ”wensboom” gehangen in het gemeentehuis, en daaruit kwam de verrassing dat wij een prachtige prijs hadden gewonnen. 

Wij zijn er heel erg blij mee, en willen langs deze weg ook Rotary Halderberge-Seppe , en natuurlijk ons eigen EHBO-lid de Hr. Marcus Leijssen die nog het restant van het  totale kostenplaatje tot stand bracht.

Ook Gemeentehuis en URvoice, en iedereen die daaraan heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken.

Inmiddels hebben wij een nieuwe pop en willen deze op de oefenavond in Februari presenteren, met de schenkers die hebben toegezegd op deze avond aanwezig te zullen zijn. Wij verwachten al onze leden op deze avond!

 

Het bestuur.

Prijsuitreiking

Rotary-Halderberge-Seppe.

Prijsuitreiking vrijwilligersavond 2018 in het gemeentehuis in Rucphen.


Vereniging voor eerste hulp bij ongelukken  St. Willebrord opgericht op

22 oktober 1951.

 

Oefenlocatie EHBO

Oefenlocatie EHBO.

In 1951 startte o.l.v. Nil Brouwers de eerste cursus.Niemand had nog het EHBO diploma. De eerste groep bestond uit het bestuur,Dina Jaspers, Ria Luyckx, C. Vergouwen, Trinie en Adriana van der Smissen, Adriana van de Veeken en Cor van de Veeken.Per les moest 1 gulden worden betaald en het EHBO-boekje kostte fl. 2,35 niet goedkoop dus. Naast het menselijk lichaam kwamen maatregelen aan de beurt welke strekken tot vermindering van het lijden.

Met speciaal oefenverband en driekante doeken werden ingewikkelde verbanden aangelegd. De dokter hield voor: ” Weest u er heel goed van bewust, dat gij geen andere hulp moogt verlenen dan die, welke in afwachting van de komst van ene geneesheer nodig is.
Bij ademgebrek “trekke men de tong uit de mond, leg haar vast met een wasknijper, en draai het hoofd opzij”. En,”verkeert een patiënt in levensgevaar, dan is het vooral bij een Roomsch-Katholieke van grote betekenis, dat er onmiddellijk een geestelijke wordt gewaarschuwd”. Inmiddels zijn de tijden veranderd.
Nu leert een ehbo-er gewoon voor iedereen snel een dokter of ambulance te waarschuwen en zo snel mogelijk levensreddende handelingen te verrichten.Doe je dit niet, dan moet je snel een geestelijke waarschuwen…

Nu in 2019 bestaat de vereniging uit 40 leden. De vereniging volgt haar oefenavonden op Maandagavond in de “LANTEERN” aan de Dorpsstraat 119 te St. Willebrord.
De lessen beginnen om 19.30 uur  en nemen ongeveer 2 uur in beslag.