EHBO-aanvragen

 Hoe EHBO assistentie aan te vragen.

Bij ieder evenement loopt men het risico om letsel of iets dergelijks op te lopen. Daardoor doet men een beroep op gediplomeerde EHBO-ers van een EHBO- vereniging. Dit is natuurlijk een goede zaak, want het geeft een geruststellend gevoel aan de deelnemers.
Bij sommige evenementen is de aanwezigheid van gediplomeerde EHBO-ers zelfs verplicht. Maar, wij als bestuur van een EHBO- vereniging, krijgen vaak te laat het verzoek om EHBO-ers voor een evenement te leveren. Vandaar ons verzoek aan u om
evenementen of iets dergelijks tijdig aan ons door te geven, liefst 2 maanden van te voren, of zo spoedig mogelijk.

Tevens willen wij graag het volgende van u weten:
de aard van het evenement,
de datum,
de aanvang en eindtijd, hoe lang de EHBO-ers moeten blijven.(Zij zullen een half uur van tevoren aanwezig zijn),
het aantal EHBO-ers zal worden bepaald naar gelang het draaiboek.

Zodoende kunnen wij aan onze EHBO-ers een duidelijk schema doen toekomen. Vervolgens willen wij u attenderen op de volgende richtlijnen:

Voor het inzetten van een EHBO-er(s) brengen wij kosten per dagdeel in rekening.
Voor informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat.

Het bedrag dient 8 dagen voor aanvang van uw evenement te worden voldaan.

Wordt hier niet aan voldaan zullen wij geen EHBO-ers in zetten!!

Het minimum EHBO-ers is 2, bij grotere evenementen in overleg.

Wij vragen u om een geschikte locatie te regelen waar eventuele slachtoffers kunnen worden behandeld. Mocht u daar niet over beschikken, neem dan contact op met het bestuur. Wij zouden het erg op prijs stellen dat er eten en drinken voor onze EHBO-ers aanwezig is.

Hopelijk heeft u begrip voor dit verzoek en hopen wij op uw volledige medewerking en natuurlijk een prettige samenwerking.

Bestuur EHBO St.Willebrord.
Secretaris, 06-27556467