Reacties van onze leden.

Reacties.

In dit onderdeel van de website zullen in de toekomst ontvangen reacties over allerlei zaken die er in onze actieve vereniging zijn worden weergegeven. Reacties kunnen worden gestuurd naar het secretariaat.


Geacht Bestuur, beste leden,
Wat een verrassing voor mij  op de Ledenvergadering van maandag van 4 april jl. toen mijn vrouw, mijn dochter en haar man,  mijn 2 kleinkinderen ineens binnen kwamen. En ook nog eens een delegatie van het Hoofd – bestuur van de E.H.B.O Noord-Brabant, om mij te eren met het verenigingsinsigne  in Goud, en de daarbij horende Oorkonde, voor mijn 50 jaar EHBO diploma. Dit op voorstel van uw Bestuur.

Ik was zeer verrast hierdoor, ben er erg blij mee en ik ben er bijzonder  trots op!

Dank u wel voor al uw inspanningen,

Met vriendelijke groet,

Ad Verhees.