Cursus

AED-alert invullen na het verkrijgen van je ”code”

Beste EHBO-er(s),
Als je het formulier gaat wijzigen met je verkregen ”code” vul je onderaan bij coördinaat je eigen diplomanummer en het jaartal 2024 in!!
Heb je nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat.


Hartreanimatie en AED… starten in 2023.

Mensen die zich willen opgeven voor de cursus AED en hartreanimatie kunnen zich aanmelden bij Koosje van Peer. De cursus omvat 2 avonden, (niet aaneen gesloten).Vermeldt in je email je naam, geboortedatum, adres, woonplaats je o6 en (of) huistelefoonnummer !

Informeer bij je zorgverzekeraar want in veel gevallen wordt de cursus vergoedt!! ook de vervolgles(sen)
Let op: hiervoor moet men wel aanvullend verzekerd zijn!!

Zie ook de pagina vergoedingen!