Documenten

 

Contactgegevens van de vereniging.

Voorzitter:
W. van de Luijtgaarden
Noorderburg 14
4714 HA  Sprundel
Tel:06-53567387
e-mail: wilvdluijt@outlook.com

Takenpakket:
Geeft leiding aan de vereniging en de vergaderingen.


Secretaresse:
Mw. K. van Peer-Konings
Duivenstraat 66
4711 KC St. Willebrord.
Tel:06-27556467
e-mail:j-van-peer@home.nl

Takenpakket:
Verricht alle secretariële werkzaamheden voor de vereniging en is aanspreekpunt voor de leden. Tevens is dit het adres voor externe contacten. Is belast met de coördinatie van alle opleidingen van EHBO en reanimatie. Verzorgt tevens de ledenadministratie en maakt verslagen van alle vergaderingen.


Penningmeester:
C. Aerts
Ravendonk 10
4711 KT St. Willebrord.
Tel:0165-386382
e-mail: co

Takenpakket:
Verantwoordelijk voor alle financiële handelingen voor de vereniging.

Beheer materialen :
Hr. C. van Trijp
Waldhoornlaan 284
4876 BJ Etten-Leur
Tel:06 51399042
e-mail: keesvantrijp@ziggo.nl

Takenpakket:
Is verantwoordelijk voor het materiaal van de vereniging. Verzorgt de buitenposten.


Kaderinstructeur:
Hr. W. Maas.
———————————————————————————————————-

Doelstelling:

De kennis en vaardigheid van EHBO op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden en hulp te verlenen op elk gevraagd en ongevraagd moment.

Hoe:
Door het gehele jaar herhalingslessen te verzorgen, door het geven van nieuwe EHBO cursussen en door hulp te verlenen bij evenementen of grootschalige incidenten. Tevens door hulp te verlenen aan de medemens op elk moment, gevraagd en ongevraagd bij een ongeval als de eerste hulpverlener hiervan kennis neemt. Door het mede verzorgen van cursussen reanimatie en herhalingslessen reanimatie voor de niet-leden van de EHBO-vereniging.

Doelgroepen:
Een ieder, die ouder is dan 16 jaar en een EHBO-diploma wenst te behalen. Alle leden van de EHBO-vereniging St.Willebrord, die een geldig diploma hebben en deze geldig willen houden. Eenieder die interesse heeft en ouder is dan 16 jaar en opgeleid wil worden voor reanimatie die geen lid zijn van de EHBO-vereniging. Vervolgens deze personen, die al in het bezit zijn van een reanimatie-certificaat en die dit ieder jaar komen verlengen.

Activiteiten:
Aan alle opgegeven activiteiten kon in 2013 en 2014 worden voldaan. Dit betrof het verzorgen van de reanimatie lessen en de herhalingslessen. Het verrichten van de nodige dienstverleningen. Men kan de activiteiten uitgebreid lezen in het bijgaand jaarverslag.